HEM

Katalysator Invest

Redo att ta nästa steg?

 

Katalysator Invest investerar i små bolag verksamma framförallt inom traditonella branscher där det finns gott om utrymme att göra saker och ting smartare. Bolagen vi investerar i har engagerade, duktiga och aktiva entreprenörer men behöver finansiell och/eller strategisk vägledning för att kunna förverkliga sin fulla potential med avseende på tillväxt och lönsamhet.

 

Vi tillför varje investering hjälp med ekonomisk styrning, styrelsestruktur, nätverk samt stöd vid affärsutveckling i kombination med kapital. Det är också när allt detta förs samman som den katalyserande effekten uppstår.

 

Behöver ditt företag katalyseras? Kontakta oss.

 

Investera i oss

 

Katalysator Invest investerar i små bolag där såväl kapital som kunskap kan göra stor skillnad. De bolag som väcker vår uppmärksamhet befinner sig inte allt för sällan i en fas då de varken attraherar affärsänglar eller traditionellt riskkapital. Bolagen står dessutom ofta inför viktiga vägval som dock har potential att med rätt stöd, i form av rådgivning och kapital, få bolagen att växa snabbt vad gäller omsättning och/eller lönsamhet.

 

Katalysator Invests målbild vad gäller avkastning på investerat kapital är fem gånger investeringen på fem år. Minsta investering i Katalysator Invest är 100 000 med utfästelse om ytterligare 100 000 inom fem år. Varje fond innehåller maximalt fem miljoner kronor i arbetande kapital.

 

Vill du investera i Katalysator Invest? Kontakta Mikael Eriksson

Innehav

Verksamhet: Kvalificerat callcenter

Omsättning: 10M sek

Antal anställda: +20

Grundades: 2005

Säte: Solna

Entreprenör: Christer Berglund (VD)

Investeringsansvarig: Oskar Mühlbach

 

"Ett, i sin bransch kvalitetsledande, och på många sätt spännade bolag med potential att ta stora och viktiga kliv inom de närmsta åren. Katalysator Invest ser fram emot att tillsammans med Bra Rösters kompetenta och drivna entreprenör Christer Berglund flytta fram bolagets positioner ytterligare"

Copyright © All Rights Reserved